21 maart '19 de eerste handelingen, lokaliseren van kabels, maatregelen om de beschadigde plataan te beschermen. De platanen worden verplaatst tot naast de rijweg van de Marslaan. De monumentele platanen krijgen een prominente nieuwe plek. Ik heb mensen van de Nationale Bomenbank gezien, vertrouwen. Platanen zijn sterk.

Beste heer Wasscher,

 

Mijn collega Dennis Ofman, boswachter en BOA bij Staatsbosbeheer BE Veenweiden, heeft u inderdaad enige tijd geleden gesproken tijdens één van zijn surveillancerondes in de Ham & Crommenije. Het probleem van de te hard varende bootjes in het gebied is ons al langere tijd bekend, wij delen uw zorg daar ook in. Echter is onze surveillancecapaciteit helaas niet toereikend genoeg om in het vaarseizoen voldoende toezicht te kunnen houden in dit gebied. Dit probleem hebben we ook vaker al proberen op te lossen i.s.m. de gemeente Zaanstad en gemeente Castricum, maar helaas zijn we tot op heden nog niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen. 

 

Het afsluiten van de sloot is op dit moment echter ook niet mogelijk. Dit dient namelijk (bestuurlijk) te worden bepaald tussen onder andere Staatsbosbeheer, gemeente Zaanstad en politie. Daarbij zien wij dus meer in een duurzamere oplossing met het structureel surveilleren in het gebied met hulp van (water)politie en gemeentelijke BOA’s, maar dit zijn langdurige processen om te bewerkstelligen. Daarnaast wil ik u nog wel meegeven dat u als burger het recht heeft om een formeel handhavingsverzoek in te dienen bij gemeente Zaanstad en/of gemeente Castricum.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

 

Staatsbosbeheer

Beheereenheid Veenweiden | Middel 180A | 1551 ST Westzaan

T 075-6282628 | E veenweiden@staatsbosbeheer.nl


 


 

Tekst invoeren

Tekst invoeren

8 april de stand van zaken:


De buurtcommissie is nog steeds in gesprek met de projectleiders van AM, ook wordt er gesproken met de bewoners die last hebben van de schaduw van de kwadrant woningen. Een animatie van de schaduw in een aantal jaargetijden, bij het bezoek van de heer Steven Hupkens en de heer Graat van Staatsbosbeheer aan Busch 1, wordt niet op prijs gesteld. Dit onderwerp wordt besproken tijdens het overleg met de buurtcommissie.


De gemeente heeft gesprekken gepland met wethouder Hans Krieger op 8 mei, met de buurtcommissie en met ondergetekende namens de Busch.


De bewoners van de Busch zijn nog steeds erg bezorgd over de natuur in het beschermde natuurgebied, er varen alweer 10-tallen benzine bootjes, die de broedende watervogels verstoren, stinken en geluid veroorzaken, ook met radioapparatuur in de bootjes, de oevers beschadigen enz. Zonder enige toezicht, terwijl er een verbod geldt vanwege de broedtijd tot 15 juni. Wordt het water van het Provily sportpark ontsloten via de Militaireweg, of komt er een brug of overhaal bij de knip nabij het oude zwembad Busch 6, een paal, afgesloten voor snelverkeer, in de Busch. De AM heeft het over: “gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek” Hoe kun je Zaanse tradities het beste voortzetten in het gebied, een overhaal zal het gebied allure geven. Beter dan een brug naast het gebied van de Stelling van Amsterdam, met een onderdoorgang van 120 cm. Een versterking van de aantrekkelijkheid van het gebied het Oer-IJ, de Stelling van Amsterdam, met vele wandel- en fietsroutes die hier passeren.


Een overhaal als herdenkingsmonument, plek vanwaar de Romeinen toegang zochten naar het Hain.


De (Waanzin van Zaanstad Deel 2) Uit de Krommenieër


Tot mijn verbijstering kregen we een brief d.d. 1 maart j.l. van de firma AM over het plan “Eilanden van Hain”. Waarschijnlijk wordt het prachtig, maar er moeten wel 45 jaar oude Platanen geprepareerd worden voor verplaatsing. Voor dit prestigeproject worden deze prachtige bomen geofferd. Volgens de brief is hierover overleg geweest met de “bewonerscommissie” die heeft ingestemd met deze plannen. Welke bewonerscommissie is dit geweest? Ik woon hier 43 jaar en het is mij niet bekend. We worden belazerd waar we bij staan. Men is druk bezig met de klimaat doeleinden nu worden deze bomen fors teruggesnoeid, de kluit rond gegraven en verder geprepareerd. Dit vind ik een aanslag op deze bomen omdat ik het een verminking vind van de schoonheid van deze prachtige bomen. Het zijn óók de longen van Zuiderham. En ook dáár staat niemand bij stil. En waar komen ze terecht? Verder komt de vraag bij me op: is hier wel een “kapvergunning” voor afgegeven? Ik heb hier niets over gelezen in de pers…. Dan gaat, wettelijk gezien, het hele feest niet door. Conclusie: in het achterland van Zaanstad knipper je met je ogen en je wordt belazerd waar je bij staat. Halve waarheden worden er gehanteerd bij B&W van Zaanstad! Het is een beleid van leugens en bedrog. DUS ZUIDERHAMMERS, STA OP EN LAAT VAN JE HOREN!! N. Maas.


Opmerking: In de aanvraagfase naar de projectontwikkelaars, is op onduidelijke gronden besloten de Marslaan bij het project te betrekken. Het bruto plangebied is vergroot van 12,6 tot 13,8 ha. Goedgekeurd door de Raad? Of hier er een bewonerscommissie bij betrokken is geweest weet ik niet.


aanklikken

aanklikken

De politiek op bezoek bij Staatsbosbeheer, geen krtische vragen over ontwikkelingen, de commerciele houding van de organisatie, geen toezicht meer op natuurgebieden. Het begin van verloedering en de verwording tot pretparken, geen bescherming voor broedende vogels, Ham en Crommenije, hier volop vervuiling en speedboot wedstrijden. Gemiste kans.